English
 
โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย
กลุ่มบริษัทบี.กริมเห็นความสำคัญในการส่งเสริมระบบการศึกษาให้มีคุณภาพและการยกระดับมาตรฐานการศึกษาของนักเรียนนักศึกษาไทยในทุกระดับชั้น การเข้าร่วมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย เป็นหนึ่งในความมุ่งมั่นที่จะนำพาเยาวชนให้พัฒนาตนเองและรักการเรียนรู้เพื่ออนาคตที่ดีของตนและได้เป็นบุคลากรที่มีคุณภาพของชาติต่อไป

กลุ่มบริษัทบี.กริม มีบทบาทในฐานะผู้บริจาคสนับสนุนโครงการและยิ่งไปกว่านั้น เรายังทำหน้าที่เป็นเครือข่ายท้องถิ่นในเขตจังหวัดชลบุรี, ระยองและเขตหนองจอก ทั้งสิ้น 34 โรง (ข้อมูล ณ ปีดำเนินการ พ.ศ. 2553) จากจำนวนโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการนำร่องนี้ทั้งหมดกว่า 200 โรง เครือข่ายท้องถิ่นมีหน้าที่เป็นผู้ประสานงานและถ่ายทอดเนื้อหาเพื่ออบรมครูจากโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ให้ได้มีความเข้าใจในจุดมุ่งหมายและแนวทางของโครงการ เครือข่ายท้องถิ่นภายใต้การดูแลของกลุ่มบริษัทบี.กริมในการเข้าร่วมโครงการนี้ เกิดจากการดำเนินงานของ กลุ่มบริษัทบี.กริม และอมตะ บี.กริม เพาเวอร์โดยได้รับความร่วมมืออย่างดีจาก กลุ่มบริษัท ปตท เคมิคอลที่ระยองและลิงค์ แมนูแฟคเจอริ่ง ในเขตหนองจอก ซึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่มบริษัทบี.กริม

โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย เป็นโครงการที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาพระราชทานพระราชดำริให้คณะกรรมการนำไปพิจารณาริเริ่มดำเนินการนำร่องในประเทศไทย โดยได้ทอดพระเนตรตัวอย่างโครงการนี้ ซึ่งใช้ชื่อว่า “Haus der kleinen Forscher” คราวเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศเยอรมนี เมื่อปีพ.ศ. 2552

นอกจากคุณครูซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญสู่ความสำเร็จของโครงการ เรายังเปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไปที่สนใจและมีคุณสมบัติได้ทำหน้าที่ “นักวิทยาศาสตร์หรือวิศวกรพี่เลี้ยง” เพื่อช่วยให้การสนับสนุนครูในโครงการอีกด้วย

ปัจจุบัน คุณ คาโรลีน ลิงค์ ดำรงตำแหน่งกรรมการของโครงการ

ท่านมีส่วนร่วมได้อย่างไร
• ลงชื่อเป็น “นักวิทยาศาสตร์หรือวิศวกรพี่เลี้ยง”

• ชักชวนลูกค้า, เพื่อน และสมาชิกในครอบครัวที่สนใจลงชื่อเป็น “นักวิทยาศาสตร์หรือวิศวกรพี่เลี้ยง”

ข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ คุณ วารีรัตน์ อันวีระวัฒนา, ผู้ประสานงานโครงการเพื่อสังคม โทร. 02-710-3125 หรือ ชมเวปไซต์ของโครงการได้ที่
www.littlescientistshouse.com


รายชื่อองค์กร/กิจกรรม
  ให้การสนับสนุนแก่
      ศูนย์สิริกิติ์บรมราชินีนาถ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ (ศูนย์มะเร็งเต้านม)
      มูลนิธิกองทุนการกุศลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
      โรงเรียนจิตรลดา (สายวิชาชีพ)
      มูลนิธิมหาจักรีสิรินธรเพื่อคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
      โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย
      มูลนิธิสิริวัฒนา เชสเชียร์ ในพระบรมราชินูปถัมภ์
      บริษัท เมอร์ค ประเทศไทย ร่วมกับมูลนิธิรักษ์ไทย
      บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธรไทย-เยอรมัน
      มูลนิธิคุณพ่อเรย์
      มูลนิธิวิภาวดีรังสิต
      โรงเรียน อ.ฮ. ลิงค์ (ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี)
      โรงเรียนบี.กริม
      อาชาบำบัดกับเด็กพิเศษ (ออทิสติก)